แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. นางสาวกิตติธร ชื้อแผ่นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์มา 1 แผ่น แล้วนำโปแกรมที่ซื้อมานี้อับโหลดขึ้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในเว็บดาวน์โหลด เพื่อให้คนอื่นเข้ามาดาวน์โหลดโปรแกรมนั้นโดยการให้ชำระเงินผ่านทางมือถือ อยากทราบว่าการกระทำของ นางสาวกิตติธร ผิดหรือไม่ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550.
      ไม่ผิด เพราะโปรแกรมนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของนาย ก
      ไม่ผิด เพราะโปรแกรมที่นำไปเผยแพร่นั้นมีลิขสิทธิ์
      ผิด เพราะเผยแพร่โปแกรม โดยมีการเก็บเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
      ผิด เพราะเผยแพร่โปรแกรมที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ไดรับอนุญาต

2. นายพฤหัสได้ซื้อโปรแกรมสแกนไวรัสมา 1 แผ่น โดยเป็นโปรกรมที่มีลิขสิทธิ์ และโปแกรมสามารถลงได้ 3 ยูสเซอร์เท่านั้น โดยนำไปลงให้แก่ นางสาวพรรษามัท และ นางสาวพิมพ์พักตร์ ด้วย อยากทราบว่า หากมีการตรวจเช็คเพื่อจับผู้ที่กระทำความผิด อยากทราบว่า ใครจะต้องถูกจับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
      นายพฤหัส ผิด คนเดียวเพราะเป็นคนซื้อโปรแกรมมา
      นางสาวพรรษามัท คนเดียวเพราะเป็นคนสุดท้ายที่ได้ลงโปรแกรม
      นางสาวพรรษามัท และนางสาวพิมพ์พักตร์ เพราะเป็นทั้งสองคนไม่ได้เป็นผู้ซื้อโปรแกรมนั้น
      ไม่มีใครผิด เนื่องจากทั้ง 3 คน ได้ลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ที่สามารถใช้งานได้ 3 ยูสเซอร์

3. การกระทำในข้อใดไม่ถือว่าเข้าข่ายความผิดตามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
      นายธนวัฏแอบดูรหัสผ่านอีเมล์ของ น.ส.ธวัลรัตน์ แล้วไปอ่านเมล์ของน.ส.ธวัลรัตน์
      น.ส.ธิราลักษณ์ แอบจำรหัสเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูวิทยา แล้วแอบมาคัดลอกข้อสอบไปให้เพื่อน ๆ ดูก่อนห้องสอบ
      นายอนุชาแอบถ่ายภาพของ น.ส.พริ้มเพรา แล้วไปตัดต่อให้เป็นรูปภาพที่ลามกอนาจาร
      นายพิทักษ์แอบเอากล้องถ่ายรูปของพ่อไปถ่ายรูปวิวที่ทุ่งดอกบัวตอง แล้วอัดรูปวางขาย

4. ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
      ใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ
      รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย
      เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
      ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

5. การใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดต่อไปนี้ อยู่ในขั้นการจัดเก็บข้อมูล
      กุ้ง ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายพิมพ์รายงาน
      สาว สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
      ต้อย ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4
      น้ำหวาน บันทึกงานวิจัยเชิงปริมาณลงในแผ่นดีวีดี - อาร์

6. บุคคลในข้อใดมีมารยาทในการใช้อินเตอร์และมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
      น.ส.พิชญ์กานต์แอบนำรหัสผ่านอีเมล์ของน.ส.สกุณตลา ไปเข้าอีเมล์ เพื่ออ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของน.ส.สกุณตลา
      นายปรัชญาทำการส่งต่อข้อมูลภาพลามกอนาจารให้กับเพื่อน ๆ ในห้อง
      นายเผด็จทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้งที่จะส่งให้เพื่อน
      นายเสาวคนธ์ทำการโพสข้อความหมิ่นประมาทเพื่อนต่างโรงเรียนคนหนึ่งในเว็บไซต์

7. ข้อใดต่อต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลคอมพิวเตอร์
      ข้อความ
      คำสั่งของโปรแกรม
      ชนิดการให้บริการ
      ชุดคำสั่ง พิมพ์งานในสำนักพิมพ์

8. ผู้ให้บริการ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด
      ผู้ที่ให้บริการแก่บุคคลอื่นเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
      ผู้ที่ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
      เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ
      ถูกทุกข้อ

9. นายเฉลิมพลได้ทำการเผยแพร่คลิ๊ปลับของบริษัท พอโดนจับได้ นายเฉลิมพลสามารถใช้เหตุผลในข้อใดได้บ้างในการที่จะทำให้ตนเองรอดพ้นจากความผิด
      ไม่ทราบว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์มี
      ไม่รู้ว่ากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้ว
      กระทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
      ทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถใช้อ้างได้

10. ความสามารถของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร
      การทำงาภายในของซีพียู
      ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา
      ความเร็วของบัสบนเมนบอร์ด
      ถูกทุกข้อ

11. อิทธิพลต้องการประกอบอาชีพเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ ดังนั้นอิทธิพลจะต้องเชี่ยวชาญความรู้ด้านใดบ้างจากตัวเลือกต่อไปนี้. ก. ฮาร์แวร์คอมพิวเตอร์ ข. ระบบปฎิบัติการ ค. เว็บเซิร์ฟเวอร์ ง. HTML จ. ระบบฐานข้อมูล ฉ. ภาษาจาวา(Java)
      ข้อ ก และ ค
      ข้อ ข และ จ
      ข้อ ค และ ง
      ข้อ ค และ ฉ

12. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง
      ชิป
      ไมโครโพรเซสเซอร์
      เมนบอร์ด
      การ์ดแสดงผล

13. WebPage(เว็บเพจ) หมายถึงอะไร
      เอกสารที่เผยแพร่ในระบบเครือข่าย
      งานพิมพ์ในคอมพิวเตอร์
      งานกราฟิกต่าง ๆในคอมพิวเตอร์
      งานเอกสารเวิร์ด

14. Home Page (โฮมเพจ) หมายถึงอะไร
      จุดสิ้นสุดของเว็บเพจ
      จุดวางตำแหน่งเพจ
      หน้าสุดท้ายของเว็บไซต์
      หน้าแรกของเว็บไซท์

15. เอชทีเอ็มแอล ( HTML) คืออะไร
      ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
      ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมการแสดงเอกสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
      วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
      เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเอกสารเว็บบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

16. ข้อใดคือนามสกุลของแฟ้มข้อมูลเอกสารภาษาเอชทีเอ็มแอล ( HTML) ที่สามารถแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet )
      .html
      .txt
      .doc
      .gif

17. คำสั่งที่ใช้สำหรับการจัดการย่อหน้าคือข้อใด
       < B >
       < BR >
       < U >
      < DD >

18. แฟ้มข้อมูลรูปภาพในข้อใด นิยมใช้ประกอบในการสร้างเว็บเพจ
      .JPEG
      .GIF
      .PSD
      .mp3

19. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลนั้นจะต้องขึ้นต้น และลงท้ายด้วยคำสั่งในข้อใด
      < Html >… < /Html >
      [Html]… [/Html]
      < Begin >… < /begin >
      [Begin]…. [/Begin]

20. คำสั่ง < Title > < / Title > ใช้สำหรับระบุเกี่ยวกับเอกสารเอชทีเอ็มแอลในส่วนใด
      เนื้อหาของเอกสาร
      ส่วนหัวหรือชื่อเรืองของเอกสาร
      ส่วนคำสั่งของเอกสาร
      ส่วนการปิดท้ายของเอกสาร

21. ข้อใดคือคำสั่งสำหรับกำหนดข้อความให้เป็นตัวหนา
      < U > กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา
      < B > กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา
      < BR > กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา
      < I > กำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา

22. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์ข้อมูลรูปภาพ
      Sample.html
      Computer.gif
      Mouse.bmp
      printer.jpeg

23. ข้อใดเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแทรกรูปภาพในเอกสารเว็บ
      < src=“computer.gif” >
      < img src=“computer.gif” >
      < img src > computer.gif < /img >
      < img src > “computer.gif” < /src >

24. คำสั่งในข้อใด คือคำสั่งสำหรับกำหนดพื้นหลังของเอกสารเว็บให้เป็นรูปภาพได้ถูกต้อง
      < Body Background=”bg1.jpg” >
      < Title Background=”bg1.jpg” >
      < Html Background=”bg1.jpg” >
      < Img Background=”bg1.jpg” >

25. คำสั่งในข้อใดเป็นคำสั่งเปิดและปิดในการสร้างคอลัมน์
      คำสั่ง < Td > และคำสั่ง < /Td >
      คำสั่ง < Caption > และคำสั่ง < /Caption >
      คำสั่ง < Tr > และคำสั่ง < /Tr >
      คำสั่ง < Table > และคำสั่ง < /Table >

26.ข้อใดใช้คำสั่งเชื่อมโยงเอกสารได้อย่างถูกต้อง
      คำสั่ง < A Link=”Index.html” จุดการเชื่อมโยงข้อมูล < /Link >
      คำสั่ง < A Link=”Index.html” จุดการเชื่อมโยงข้อมูล < /A >
      คำสั่ง < A Href=”Index.html” จุดการเชื่อมโยงข้อมูล < /A >
      คำสั่ง < A Href > “Index.html” จุดการเชื่อมโยงข้อมูล < /Href >

27. คำสั่งในข้อใดเป็นคำสั่งเปิดและปิดในการสร้างตาราง
      คำสั่ง < Td > และคำสั่ง < /Td >
      คำสั่ง < Caption > และคำสั่ง < /Caption >
      คำสั่ง < Tr > และคำสั่ง < /Tr >
      คำสั่ง < Table > และคำสั่ง < /Table >

28. ข้อใดเขียนคำสั่งของการเชื่อมโยงเว็บครูวิทยาได้ถูกต้อง
      < A Mail=”http://www.nayoknoy.com” Target=_Blank > เว็บครูวิทยา คลิกที่นี่ < /A >
      < A Href Mail= http://www.nayoknoy.com > เว็บครูวิทยา คลิกที่นี่ < /A >
      < A Href=http://www.nayoknoy.com > เว็บครูวิทยา คลิกที่นี่ < /A >
      < A Href=”Mailto: http://www.nayoknoy.com” > เว็บครูวิทยา คลิกที่นี่ < /A >

29. คำสั่งในข้อใดเป็นการกำหนดข้อมูลคอลัมน์ในตาราง
      คำสั่ง < Table >
      คำสั่ง < Th >
      คำสั่ง < Td >
      คำสั่ง < Tr >

30. คำสั่ง Bordercolor เป็นคำสั่งในข้อใด
      กำหนดสีของเส้นขอบตาราง
      กำหนดสีขอบของพื้นตาราง
      การทำลวดลายของเส้นขอบตาราง
      การเพิ่มสีของตัวอักษรภายในตาราง

      

ผลคะแนน =