ใบงานที่ 41-49

       ใบงานที 41 การแบ่งเฟรม
       ใบงานที 42 การกำหนดเส้นสีขอบระหว่างเฟรม
       ใบงานที 43 การกำหนดเส้นขอบระหว่างเฟรม
       ใบงานที 44 การกำหนดรายละเอียดของเฟรม (การทิ้งระยะห่างของเฟรม)
       ใบงานที 45 การกำหนดรายละเอียดของเฟรม (การเลื่อนเฟรม)
       ใบงานที 46 การกำหนดรายละเอียดของเฟรม (การใส่ และเปลี่ยนสีขอบเฟรม)
       ใบงานที 47 การสร้างเพจใหม่บนเฟรม
       ใบงานที 48 ไฟล์ ใบงานที่48.html (เมนู)
       ใบงานที 49 ไฟล์ ใบงานที่49.html (หน้ายินดีต้อนรับ)