เริ่มต้นกับภาษา HTML ด้วย Notepad

        ในการสร้าง Homepage สามารถทำได้โดย

       1. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และ   

       2. การใช้โปรแกรม Notepad

       ซึ่งในบทเรียนนี้จะสอนการเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML โดยใช้โปรแกรม Notepad ในระบบปฏิบัติการ windows ซึ่งต้องเขียน คำสั่งต่าง ๆ ลงใน โปรแกรม Notepad

       Notepad นี้จัดเป็นโปรแกรมประเภท Text Editor สามารถสร้างไฟล์หรือเขียนภาษา HTML ได้  และ Notepad นี้เป็นโปรแกรมที่นิยมใชในการเขียนโฮมเพจ สามารถใช้งานได้ง่าย และเป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบ Windows

        การเรียกใช้งานโปรแกรม Notepad สามารถทำได้ดังนี้


คลิกที่ Start --> เลือก Programs --> เลือก Accessories --> เลือก Notepad

ได้โปรแกรม Notepad สำหรับเขียนโฮมเพจ ดังนี้


การบันทึกไฟล์โปรแกรม Notepad ให้เป็นไฟล์ HTML

คลิก File --> เลือก save ในช่อง File name ให้พิมพ์ชื่อ File ที่ต้องการลงไป

จะได้ File 1 File ที่เขียนด้วยภาษา HTML ชื่อ test.html จะเปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE)